cPanel Webmail Clienti Contact

Contract Gazduire Web

Acesta este un contract servicii de gazduire web cu APPNOR MSP S.R.L. si trebuie sa fie acceptat înainte de comandarea oricarui serviciu de pe site-ul www.simplisimo.ro.

Etapele tehnice pentru încheierea contractului presupun selectarea uneia sau mai multor oferte din site-ul www.simplisimo.ro, citirea si acceptarea prezentului contract, bifarea casutei: “Am citit si accept Contractul de Furnizare Servicii Simplisimo” si confirmarea comenzii.

Prin parcurgerea acestor etape, Beneficiarul accepta oferta www.simplisimo.ro in conformitate cu art 9 din Legea comertului electronic nr 365/2002 cu modificarile si completarile ulterioare iar la bifarea optiunii “Confirm comanda” se genereaza o semnatura electronica asa cum este ea definita in Legea semnaturii electronice nr 455/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. Contractul completat cu datele de identificare ale Beneficiarului va fi identificat in mod unic printr-o suma de control criptografica SHA1 iar aceasta va fi trecuta pe fiecare factura.

Contractul este incheiat in limba romana.

Acest contract de prestari servicii impreuna cu toate anexele sale (“Contractul”) a fost incheiat astazi [ ....... ], de catre si intre:

APPNOR MSP S.R.L., - Prestatorul serviciilor de gazduire web si inregistrare domenii prin intermediul Simplisimo ( www.simplisimo.ro ) - cu sediul in Bucuresti, str. Promoroaca nr. 5, et. 2, Sector 1, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/11100/2010, avand Cod Unic de Inregistrare 27709080, capital social 130.000 RON, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr 18815, denumita in continuare “PRESTATOR” sau “Simplisimo”, pe de-o parte

Si

[ ....... ], - Clientul identificat prin datele pe care le-a introdus în formularul de comanda din websiteul www.simplisimo.ro. Prin achitarea primei proforme emise, clientul recunoaste corectitudinea datelor introduse si devine Beneficiar al serviciilor oferite de Simplisimo. Informațiile introduse se regasesc în prima factura trimisa catre clientul având calitatea de Beneficiar. Factura devine parte integranta a prezentului contract.

PRESTATORUL si BENEFICIARUL, denumiti in continuare individual PARTEA si colectiv PARTILE, au convenit urmatoarele:

CAP I OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art. 1. Contractul are ca obiect prestarea de catre PRESTATOR catre BENEFICIAR a uneia sau mai multor categorii de servicii (“Servicii”), in functie de optiunea BENEFICIARULUI, exprimata dupa cum urmeaza:

 • Servicii de gazduire aplicatii web (hosting)
 • Servicii de gazduire de servere virtuale
 • Servicii de inregistrare domenii web
 • Certificate SSL
 • Servicii Software de la terti provideri

CAP II DURATA CONTRACTULUI:

Art. 2.1. Contractul este incheiat pe o durata initiala de 12 luni si isi va produce efectele incepand cu data punerii in functiune a primului Serviciu, in baza comenzii plasate prin interfata de control

Art. 2.2. Durata Contractului se va prelungi automat cu cate o perioada de 12 luni daca niciuna din PARTI nu notifica celeilalte PARTI incetarea Contractului cu 15 zile calendaristice inainte si daca exista cel putin un Serviciu in derulare in baza unei comenzi.

Art. 2.3. Beneficiarul poate plasa noi comenzi oricand dupa intrarea in vigoare a Contractului si astfel durata Contractului se va prelungi automat pina la data de incetare cea mai indepartata pentru oricare din Serviciile comandate.

CAP III DREPTURI SI OBLIGATII CONTRACTUALE

Art. 3.1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

3.1.1 PRESTATORUL se obliga sa presteze BENEFICIARULUI una sau mai multe categorii de Servicii, in functie de optiunea BENEFICIARULUI, exprimata conform comenzilor.

3.1.2 PRESTATORUL se obliga sa presteze BENEFICIARULUI Serviciile in conditiile si la termenele stabilite in Contract.

3.1.3 PRESTATORUL se obliga sa inceapa prestarea Serviciilor in maxim 1 zi lucratoare de la data confirmarii platii serviciului comandat. Data începerii prestarii serviciului este data trimiterii de PRESTATOR catre Beneficiar a informatiilor de acces la serviciul de gazduire, inclusiv nume utilizator si parola de acces in panoul de control in cazul primei comenzi.

In cazul in care, din culpa sa exclusiva, PRESTATORUL intarzie inceperea prestarii Serviciilor peste termenele prevazute in Contract, inclusiv termenul prevazut mai sus, Pretul Serviciilor va fi diminuat cu 0.5% pentru fiecare zi de intarziere, pana la inceperea prestarii. Eventuala reducere va fi acordata Beneficiarului in urmatorul ciclu de facturare.

3.1.4 PRESTATORUL va emite prima factura proforma in momentul comandarii unui nou serviciu. Ulterior, PRESTATORUL va emite facturi proforme cu 10 zile înainte de expirarea perioadei platite pentru un serviciu sau pentru toate serviciile active, pentru o perioada egala cu ultima perioada platita de Beneficiar sau pentru o alta perioada stabilita de comun acord cu Beneficiarul. Beneficiarul trebuie sa achite proformele emise inainte de expirarea perioadei platite.

3.1.5 Unele produse sau servicii achizitionate prin intermediul Simplisimo sunt licentiate cu terti furnizori (certificate SSL, produse software etc) iar utilizarea lor va fi guvernata de conditiile de licentiere ale tertilor furnizori. Factura proforma aferenta licentelor software ale unui tert poate fi emisa la o data diferita de data de facturare a serviciilor.

3.1.6 Consolidarea facturilor. Atunci cand Beneficiarul comanda servicii multiple, Prestatorul poate consolida integral sau partial facturarea serviciilor. Consolidarea se va face emitand facturi pro-rata pentru utilizarea lor in fractiuni ale lunii. La urmatorul ciclu de facturare serviciile vor aparea pe o factura comuna, toate avand o perioada egala de executie.

Pentru calculul sumei pro-rata se vor considera 30 de zile intr-o luna. Serviciile lunare recurente achizitionate dupa data de 15 ale lunii vor fi facturate pentru o luna plus pro-rata pentru luna curenta.

Exemplu: Beneficiarul are un serviciu de hosting cu o valoare de 4.5 EUR lunar, cu data de facturare 1 ale lunii. Pe 20 ale lunii Beneficiarul comanda un nou pachet de hosting in valoare de 3 EUR lunar. I se vor factura cele 10 zile ramase plus o luna, adica: 3* (30-20)/30 + 4.5 = 5.5 EUR. Luna urmatoare i se vor factura 4.5 EUR, urmand ca peste 2 luni pe factura sa apara 4.5+3 EUR.

3.1.7 Factura fiscala. PRESTATORUL va emite factura fiscala pentru incasarea Pretului Serviciilor (astfel cum acesta este definit la Articolului 3.2.1 de mai jos) in maxim 5 zile calendaristice de la data confirmarii incasarii.

3.1.8 Confidentialitatea datelor. PRESTATORUL se obliga sa pastreze totala confidentialitate asupra tuturor datelor si informatiilor la care ar putea avea acces cu ocazia prestarii Serviciilor, pe intreaga durata a Contractului. Obligaţia de confidenţialitate nu se refera la informaţiile si documentele care sunt sau urmeaza sa fie publice, informatiile si datele comunicate terţilor sau la care terţii urmeaza sa aiba acces în mod firesc, în cadrul activitaţii desfasurate de catre PRESTATOR pentru BENEFICIAR, în conformitate cu dispoziţiile Contractului.

3.1.9. Simplisimo poate suspenda serviciul sau poate rezilia unilateral contractul in urma unei cereri oficiale din partea unei autoritati care are competenta juridica asupra sa. In cazul unor cereri din partea autoritatilor competente, in conformitate cu Legea 82/2012, Simplisimo poate dezvalui autoritatilor identitatea si datele de contact ale Beneficiarului, iar Simplisimo nu va fi raspunzator pentru orice daune sau urmari ale dezvaluirii si Beneficiarul confirma ca nu va initia actiuni sau pretentii impotriva Simplisimo pentru asemenea dezvaluiri.

3.1.10 Simplisimo nu verifica si nu are cunostinta despre continutul stocat sau transferat de catre Beneficiar sau de catre orice alt tert. Orice tert care se considera prejudiciat de continutul stocat sau transferat de catre Beneficiar trebuie sa se adreseze autoritatilor competente pentru a solicita Prestatorului indepartarea continutului in cauza.

3.1.11 PRESTATORUL nu este raspunzator pentru neprestarea Serviciilor daca BENEFICIARUL nu isi indeplineste intocmai si la timp toate obligatiile prevazute in Contract.

3.1.12 PRESTATORUL nu este raspunzator pentru prejudiciile directe si indirecte cauzate de folosirea necorespunzatoare a Serviciilor de catre BENEFICIAR sau datorate oricarei pierderi sau intreruperi de activitate a BENEFICIARULUI din cauze imputabile PRESTATORULUI.

3.1.13 PRESTATORUL va efectua operatiuni de suport tehnic in concordanta cu procedurile descrise in Anexa de Suport.

Art. 3.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

3.2.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca in avans PRESTATORULUI serviciile solicitate, exceptie facand regularizarile pentru servicii deja prestate.

3.2.2 In situatia in care BENEFICIARUL nu plateste Pretul Serviciilor in conditiile si la termenele prevazute la 3.1.4, PRESTATORUL va suspenda prestarea Serviciilor, notificata cu 5 zile in avans BENEFICIARULUI. In situatia in care BENEFICIARUL nu plateste pretul Serviciilor in 30 de zile de la emiterea facturii proforma, PRESTATORUL poate sterge definitiv toate datele din conturile de gazduire web iar BENEFICIARUL este singurul responsabil pentru pierderea datelor sale.

3.2.3. Beneficiarul accepta faptul ca atata vreme cat un serviciu contractat recurent nu este anulat printr-o cerere din partea sa sau de catre Prestator, serviciul va ramane activ si valid si se vor emite periodic facturi de utilizare, chiar daca Beneficiarul alege sa nu foloseasca serviciul.

3.2.4 BENEFICIARUL are la dispozitie panoul de control prin care poate efectua operatiunile tehnice care ii revin si care tin de buna functionare a serviciilor: creare si transfer siteuri web, creare si intretinere baze de date, creare si adaugare de casute e-mail, creare de copii backup continut si baze de date etc. BENEFICIARUL va executa singur operatiunile care ii sunt disponibile prin panoul de control. In mod exceptional, la cererea BENEFICIARULUI, PRESTATORUL poate executa astfel de operatiuni iar acest lucru fiind un serviciu de suport tehnic avansat poate duce la costuri suplimentare pentru BENEFICIAR.

3.2.5 BENEFICIARUL este de acord cu modalitatile de oferire suport tehnic din partea PRESTATORULUI asa cum sunt descrise in Anexa de Suport.

3.2.6 Beneficiarul este raspunzator pentru securitatea scripturilor si programelor software instalate in contul sau si va mentine permisiuni de acces corespunzatoare, cat mai restrictiv cu putinta, indiferent de metoda de instalare utilizata. Benefciarul este singurul raspunzator pentru toate actiunile desfasurate sub contul sau, iar aceasta include si actiuni desfasurate daca a fost compromisa securitatea credentialelor de acces (nume utilizator si parola). Beneficiarul este raspunzator pentru mentinerea in siguranta a credentialelor de acces iar daca banuieste ca securitatea a fost compromisa va anunta de indata echipa de suport tehnic Simplisimo pentru a cere schimbarea parolei de acces.

3.2.7 Copii de siguranta si pierderea datelor. BENEFICIARUL isi asuma integral riscul folosirii serviciilor. PRESTATORUL va rula un serviciu de backup saptamanal, care rescrie backupurile anterioare, asadar copiile de siguranta vor avea maxim o saptamana. Acesta este un serviciu de curtoazie, fara a avea asociat vreun cost sau vreo garantie. Simplisimo nu este responsabil pentru integritatea, disponibilitatea, accesibilitatea sau existenta unor copii de siguranta (backup) ale datelor BENEFICIARULUI. BENEFICIARUL isi asuma intreaga responsabilitate pentru aceste date si obligatia de a oferi PRESTATORULUI acces la un backup propriu atunci cand doreste restaurarea sa.

3.2.8 BENEFICIARUL se obliga sa transmita PRESTATORULUI toate informatiile necesare pentru prestarea Serviciilor, pe cat posibil intr-un format si un limbaj cat mai clar pentru a evita riscul aparitiei unor interpretari ulterioare.

3.2.9 BENEFICIARUL se obliga sa depuna toate diligentele pentru a lua toate deciziile necesare de implementare a solutiilor tehnice recomandate de PRESTATOR in prestarea Serviciilor.

3.2.10 BENEFICIARUL se obliga sa foloseasca serviciile respectand integral Politica de Utilizare Acceptabila diponibila la adresa www.simplisimo.ro/AUP si conditiile de oferire suport tehnic asa cum sunt descrise in Anexa de Suport.

3.2.11 Inregistrarea domeniilor. Inregistrarea domeniilor se supune regulilor autoritatilor emitente a acestor domenii (ROTLD pentru domenii .ro ICANN pentru domenii .com .org .net .biz Eurid pentru domenii .eu sau autoritati internationale care emit diverse domenii) Inregistrarea numelor de domeniu la autoritatile TLD (Top Level Domain) se face pe principiul primul venit-primul servit si este posibil ca intre momentul plasarii comenzii, a platii si efectuarii inregistrarii domeniului, acesta sa fie inregistrat de o alta persoana sau o alta firma de webhosting. In asemnea situatii, BENEFICARUL poate cere returnarea sumelor platite in avans sau inregistrarea altui nume de domeniu, fara nicio pretentie suplimentara catre Simplisimo.

CAP IV. GARANTIA DE BUNA FUNCTIONARE

4.1 Simplisimo ofera o garantie de functionare a serviciului de minim 99.9% calculata la nivelul unei luni calendaristice. In cazul in care disponibilitatea unui serviciu scade sub minimul garantat, la cererea Beneficiarului, Simplisimo crediteaza de 2 ori perioada de nefunctionare sub 99.9% pana la maxim contravaloarea abonamentului pentru o luna calendaristica. Beneficiarul poate solicita creditarea contului sau cel mai tarziu in luna urmatoare celei in care nu a fost indepinita disponibilitatea garantata. Creditul va fi acordat ca reducere in factura urmatoare si va putea fi folosit doar pentru achitarea altor servicii furnizate de Simplisimo.

4.2 Garantia de functionare nu se aplica in urmatoarele cazuri:

 • a) mentenanta tehnica programata si anuntata de catre Simplisimo;
 • b) intreruperi cauzate de beneficiar prin instalarea de scripturi, programare software sau instalarea de aplicatii scrise de terte parti;
 • c) intreruperi care nu afecteaza vizibilitatea websiteului ci accesul la website de ex prin FTP sau e-mail;
 • d) cauze care sunt in afara controlului Simplisimo si care nu pot fi anticipate in mod rezonabil;
 • e) intreruperi datorate stabilitatii anumitor aplicatii software sau sisteme de operare;
 • f) ca urmare a suspendarii serviciilor de catre Simplisimo pe motiv de neplata

CAP V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Contractul inceteaza la implinirea termenului prevazut la Articolul 2.1. sau prin acordul partilor.

5.2 BENEFICIARUL poate rezilia unilateral contractul in cazul in care PRESTATORUL nu furnizeaza serviciile in parametrii conveniti si nici nu remediaza situatia in 5 zile de la primirea notificarii scrise care descrie detaliat in ce consta problema. In aceasta situatie, PRESTATORUL va returna sumele platite in avans exclusiv pentru serviciile sale de webhosting. Nu va fi returnata nicio suma corespunzatoare inregistrarii de domenii, certificate SSL, licente software de la terte parti etc. Rezilierea Contractului nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre PARTI la data survenirii ei.

5.3 BENEFICIARUL poate rezilia unilateral contractul daca Prestatorul doreste modificarea clauzelor contractuale sau a tarifelor iar BENEFICIARUL nu accepta noile conditii.

5.4 PRESTATORUL poate rezilia unilateral contractul in cazul in care a) Beneficiarul nu achita serviciile cf. art. 3.2.2 sau b) Beneficiarul incalca in mod repetat sau intentionat prevederile art. 3.2.10, c) beneficiarul a introdus date eronate, incomplete sau false la plasarea comenzii si nu a corectat informatiile, d)beneficiarul nu respecta in mod repetat cerintele descrise in Anexa de suport sau nu respecta Termenii Serviciului.

CAP VI. LIMITAREA RASPUNDERII

6.1 In nicio imprejurare, raspunderea cumulativa a Simplisimo fie in baza contractului, fie datorita neglijentei nu va depasi contravaloarea unei luni calendaristice de servicii prestate in cadrul Contractului. Beneficiarul recunoaste ca pretul platit de el reflecta alocarea riscului asumat prin prezentul Contract si ca Simplisimo nu ar incheia acest contract in lipsa unei asmenea limitari.

6.2 BENEFICIARUL se obliga sa ia toate masurile pentru a isi asigura eventualele pierderi provocate de indisponibilitatea serviciilor. In functie de nivelul de importanta al serviciilor si potentialul pierderilor BENEFICIARULUI, acesta va putea, pe cont propriu, sa contracteze servicii redundante de la mai multi prestatori din diferite locatii geografice sau sa incheie asigurari de disponibilitate sau impotriva pierderii datelor de la terte companii specializate.

CAP VII ALTE DISPOZITII:

7.1 Forta majora si cazul fortuit constituie cauze exoneratoare de raspundere pentru PARTEA care le invoca. Notificarea cauzei exoneratoare de raspundere se va face de catre PARTEA care o invoca in maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la momentul aflarii acesteia.

7.2 In masura in care oricare dintre dispozitiile Contractului devin nule sau inaplicabile datorita unor noi reglementari, respectiva dispozitie va fi reformulata in noul spirit al legii, iar restul prevederilor Contractului se vor aplica astfel dupa cum prevede fiecare dintre acestea.

7.3 PRESTATORUL poate modifica anumite prevederi din Contract si va anunta Beneficiarul despre noile conditii. Serviciile deja achitate vor fi prestate in continuare in baza contractului initial. La expirarea perioadei platite, Beneficiarul poate alege sa adere la noul contract sau poate renunta unilateral daca nu accepta noile prevederi contractuale. Versiunea curenta a Contractului Simplisimo este intotdeauna disponibila la adresa http://www.simplisimo.ro/contract.php

7.4 Litigiile de orice natura decurgand din executarea Contractului vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la o solutie convenabila pentru ambele PARTI, litigiul va fi supus instantei judecatoresti de la sediul PRESTATORULUI

7.5 PARTILE sunt de acord sa comunice public relatia lor contractuala si sa isi mentioneze reciproc numele comercial in materiale de marketing si promovare sau in comunicate de presa.

7.6 PARTILE se obliga sa se abtina de la orice acte sau fapte care ar putea prejudicia reputatia si/sau interesele de afaceri ale celeilalte PARTI.

7.7 Succesorii legali ai PARTILOR se subroga în drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul Contract.

7.8 Orice notificare trimisa de catre una dintre PARTI va fi trimisa la adresa celeilalte PARTI descrisa in preambulul Contractului si se considera ca fiind primita si acceptata daca in 3 zile de la primirea acestora nu se contacteaza partea emitenta pentru solutionarea neconcordantelor .

ANEXA DE SUPORT.

MODALITATI DE OFERIRE SUPORT TEHNIC SIMPLISIMO

I. Cerinte minime

Pentru a folosi sau administra serviciile oferite de Prestator, Beneficiarul trebuie sa dispuna de o conexiune Internet stabila si un terminal de acces (PC, tableta, telefon etc) corect configurat si de cunostintele tehnice minime necesare sau de suportul acordat de un tert (administrator local sau helpdesk).

II. Actiuni neincluse in obligatiile de suport

Urmatoarele actiuni nu fac scopul suportului tehnic gratuit inclus in serviciu - desi pot fi mijloace de interactiune cu serviciile de gazduire Simplisimo - datorita faptului ca sunt elemente externe, in afara controlului Simplisimo.

1. Suport pentru instalarea, configurarea sau analiza in cazul nefunctionarii oricaror pachete software locale la Beneficiar.

Exemplu: Clienti de mail (Outlook, Thunderbird etc), clienti de FTP, firewalluri, antivirusi samd.

2. Suport in configurarea retelei de acces a unui terminal sau a unui dispozitiv conectat la retea.

Exemplu: Configurarea wireless-ului, a conexiunii locale, a stickurilor 3G, telefoanelor, imprimantelor de retea samd.

3. Suport in configurarea aplicatiilor sau a functionalitatilor unui terminal de acces (PC, laptop, tableta, telefon, imprimanta etc).

Exemplu: Configurarea emailului pe tableta.

4. Suport in configurarea serviciilor DNS externe, inregistrarilor WHOIS, a cachingului sau a serverelor DNS proprii clientului. Testele de DNS sunt facute avand ca resolver DNS-ul public oferit de Google (8.8.8.8, 8.8.4.4), respectiv DNS-urile proprii Simplisimo (ns1.simplisimo.ro, ns2.simplisimo.ro) pentru verificarea domeniilor locale.

Exemplu: Pe un calculator o inregistrare DNS are un continut vechi, diferit de ultima inregistrare din name serverele Simplisimo.

5. Testarea serviciilor de pe terte platforme sau dispozitive, alte teste facute decat cele la nivelul serverului pe care ruleaza serviciile.

Exemplu: Testam e-mailul folosind functionalitatea Webmail, ce are rol de client, ruleaza pe server si acceseaza resursele peste IMAP si SMTP, la fel ca un client extern de email. Nu vom testa cu Outlook, Thunderbird etc

Oferim instructiuni standard pentru setarile serviciilor. Toate serviciile oferite sunt configurate si accesibile folosind ca ghid standardele IETF (RFC-urile curente).

6. Identificarea problemelor de conectivitate la nivel de retea Beneficiar. Este obligatia Beneficiarului sa isi asigure accesul la servicii printr-o conexiune Internet nefiltrata, fara proxy-uri sau firewall-uri care sa afecteze fluxul de date intre reteaua Prestatorului si terminalul de acces folosit de Beneficiar.

7. Acces de la distanta pe terminalele Beneficiarului sau acces la fata locului pentru instalarea, configurarea, reconfigurarea sau investigarea unor servicii terte sau oferite de Prestator. Totusi, daca Beneficiarul apeleaza la servicii de suport platite sau daca i se solicita de catre Prestator pentru investigatii in urma unei cereri de la Beneficiar, este obligatia Beneficiarului de a oferi acces.

Exemplu: Acces prin Remote Desktop pentru configurarea Outlook pentru o adresa de mail.

8. Analiza de aplicatii scrise de Beneficiar sau de terte parti, orice modificari ale platformei standard de webhosting pentru a rezolva nevoile specifice ale Beneficiarului.

Exemplu: Investigarea codului care da erori din aplicatia Beneficiarului sau identificarea unui modul de Wordpress care ingreuneaza accesul la websiteul sub care ruleaza.

9. Instalarea unor aplicatii, module sau configuratii speciale pe platforma standard de hosting. Fara a garanta acest lucru, adaugam platformei aplicatiile sau modulele cel mai des cerute de utilizatori, cata vreme acestea sunt compatibile intre ele si cu platforma, nu afecteaza performanta globala a sistemelor pe care sunt gazduite si pot fi mentinute pe termen lung fara riscuri de securitate.

Exemplu: Instalarea de module PHP, o anumita versiune de baze de date sau un software tert.

10. Mutarea, instalarea, configurarea, reconfigurarea, update, upgrade sau mentenanta aplicatiilor Beneficiarului sau tertelor parti. Este obligatia Prestatorului de a asigura astfel de servicii doar la nivelul platformei globale de hosting si doar atunci cand considera oportun. Aceasta obligatie nu se rasfrange asupra aplicatiilor din perimetrul alocat Beneficiarului, responsabilitatea asupra operarii lor apartinandu-i integral.

III. Functionarea Serviciului

1. Serviciul de hosting este considerat functional atata vreme cat platforma este disponibila. Daca Beneficiarul nu poate folosi acest serviciu datorita unor configurari, incompatibilitati sau cerinte specifice are optiunea de a cere rezilierea contractului sau a comenzii plasate in avans, fiind-i restituite sumele deja platite pentru perioada ce urmeaza a nu fi folosita si retinute sumele ce corespund perioadei anterioare de disponibilitate a serviciului.

2. Imposibilitatea utilizarii serviciilor in termenii doriti de Beneficiar datorita unor probleme de ordin tehnic, precum cele descrise mai sus, nu inseamna ca serviciul este indisponibil sau inutilizabil. Este responsabilitatea Beneficiarului sa apeleze la resurse proprii sau la serviciile de suport tehnic platit ale Prestatorului pentru a-si solutiona propriile probleme de ordin tehnic. Daca nu doreste sau nu poate solutiona aceste probleme, Beneficiarul are optiunea de a cere rezilierea contractului sau a serviciului.

3. Este obligatia Beneficiarului de a-si actualiza aplicatiile proprii sau terte pentru a pastra compatibilitatea cu updateurile sau upgradeurile de versiune ale platformei de hosting. Beneficiarul va face aceste modificari cu propriile resurse si suportand toate costurile directe si indirecte implicate, fara a-i putea cere Prestatorului acoperirea totala sau partiala a acestora.

Prestatorul va incerca sa comunice in timp util orice modificari planificate, insa nu-si poate asuma raspunderea trimiterii notificarilor, datorita complexitatii platformei, numarului foarte mare de module componente si a updateurilor impinse automat de tertii furnizori de software integrat in platforma.

IV. Termenii interactiunii

1. Toate cererile catre Simplisimo ce au nevoie de un raspuns sau o actiune se vor trimite prin email sau prin panoul de control , astfel

 • Cererile de suport tehnic vor fi trimise la suport@simplisimo.ro.
 • Cererile legate de facturare sau plati vor fi trimise la facturare@simplismo.ro.
 • Cererile comerciale, modificarile serviciilor sau achizitii noi vor fi trimise la vanzari@simplisimo.ro.
 • Cererile legate de abuzuri si notificarile de natura legala vor fi trimise la legal@simplisimo.ro.

Ca raspuns veti primi un mesaj automat cu un numar de tichet alocat. Pastrati acest numar ca referinta in viitoarele interactiuni cu Simplisimo. O cerere este confirmata, valida si urmaribila doar atunci cand are un numar de tichet asociat.

2. Pentru cereri foarte urgente se poate apela suportul telefonic, la numerele afisate pe site. In cazul in care nu aveti acces la adresa de email inregistrata in contul dumneavoastra se poate trimite o cerere telefonic. Personalul de suport va solutiona cererea pe loc sau va deschide un tichet si veti primi numarul acestuia ca referinta.

Cererile telefonice vor trebui urmate de trimiterea unui email cu rezumatul discutiei, chiar daca acest email este trimis de pe o adresa neasociata unui cont.

3. O cerere trebuie sa adreseze un singur subiect. In cazul in care o cerere adreseaza mai multe subiecte, aceasta va fi respinsa sau se va lua in considerare doar primul subiect, tichetul asociat fiind inchis dupa solutionarea primului subiect din cerere.

4. Cererile multiple care adreseaza acelasi subiect vor fi comasate sau sterse, cu exceptia ultimei cereri. Pentru SLA se va lua in considerare data ultimei cereri primite.

5. Cererile care sunt adresate departamentului gresit vor fi realocate departamentului corect sau respinse.

6. Cererile comune trimise catre toate departamentele vor fi alocate unui singur departament sau respinse.

7. Cererile formulate intr-un limbaj agresiv sau abuziv vor fi respinse. Evaluarea limbajului sta la latitudinea personalului Simplisimo.

8. Cererile trebuie facute doar catre adresele de mai sus. Nu se va actiona la nicio cerere facuta catre o alta adresa de email sau la un alt numar de telefon, in special la cererile facute direct de pe adresele sau de pe telefoanele personalului Beneficiarului.

9. Cererile vagi sau incorecte vor fi respinse. Raportarea unor probleme sau exprimarea unor cereri vagi sau incorecte afecteaza negativ atat Prestatorul cat si Beneficiarul. Beneficiarul intelege ca nu poate primi suport cata vreme nu ofera suficient de multe elemente clare de identificare in cererile sale. Este responsabil sa se exprime cat mai coerent si mai documentat. Beneficiarul este de acord sa plateasca contravaloarea timpului petrecut de Prestator investigand cererile vagi sau incorecte.

Exemplu:

Raportare vaga -> Nu functioneaza mailul pentru unii utilizatori -> raportare vaga.

Raportare folositoare -> Emailurile trimise de utilizator@domeniu.ro catre altutilizator@altdomeniu.ro in data X, la ora aproximativa Y s-au intors cu eroarea Z

Raportare vaga -> Emailuri trimise folosind functia “forward” fara a fi insotite de explicatii.

10. Perioadele in care se acorda suport sunt de luni pana vineri intre 10 si 18, cu exceptia sarbatorilor legale din Romania. Prestatorul poate raspunde si in afara acestor perioade, insa nu garanteaza disponibilitatea personalului in afara orelor standard de lucru.

11. Limba de comunicare pentru cererile de suport este limba romana sau engleza.

V. Copiile de siguranta (backup)

Este obligatia Beneficiarului sa-si faca backup regulat al casutelor de email, bazelor de date si al intregului continut al contului sau din platforma Prestatorului.

Serviciul de backup oferit de Prestator este un serviciu de curtoazie, fara vreo garantie sau obligatie asumata de Prestator.

Prestatorul nu garanteaza pentru existenta, integritatea si disponibilitatea copiilor de backup facute automat de sistemele sale. Daca exista, acestea ii vor fi puse la dispozitie Beneficiarului la cererea sa, in forma sau formele si de la datele in care exista backupuri.

In cazul in care Beneficiarul cere restaurarea unei copii de backup este datoria sa puna la dispozitie o copie ce poate fi restaurata. Daca acea copie este intr-un format ce nu permite restaurarea automata, Beneficiarul va suporta costurile asociate suportului tehnic necesar pentru restaurare.

O singura instanta a serviciilor contractate poate rula la un moment dat. Restaurarea unui backup poate presupune suprascrierea informatiilor deja existente. Atunci cand Beneficiarul cere restaurarea isi asuma faptul ca facut o ultima copie de siguranta si ca datele noi pot fi sterse sau pierdute in procesul de restaurare.

Versiune contract: [v 1.2 din 16.07.2013]